• 02 521 0070
  • 41 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment : ITA 2565

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นเดือน ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง [คลิกดูข้อมูล]
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคำทำความสะอาดเดือน ต.ค.64 - ก.ย.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [คลิกดูข้อมูล]
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือน ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [คลิกดูข้อมูล]

© 2019 สน.บางเขน . All Rights Reserved | Powered by KPK Computer