• 02 521 0070
  • 41 หมู่ 3 ถนน พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

สน.บางเขน

ประวัติความเป็นมาของ สถานีตำรวจนครบาลบางเขน

สถานีตำรวจนครบาลบางเขนเป็นสถานีตำรวจเก่าแก่ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ ๖ เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ เดิมชื่อ สถานีตำรวจนครบาลสี่แยกบางเขน ตั้งอยู่ที่หมู่ ๕ แขวงตลาดบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ทำการครั้งแรกนั้น ได้รับการบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าอยู่บริเวณตลาดบางเขนเดิม ใกล้กับที่ดินจัดสรรรถไฟริมถนนศรีรับสุขหรือถนนวิภาวดีรังสิตในปัจจุบัน และปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์สาธารณสุขที่ ๑๗ ใกล้กับโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) ต่อมาได้มีการย้ายที่ทำการไปอยู่บริเวณริมคลองถนนพหลโยธินฝั่งตะวันตกเชิงสะพานบางบัวด้านทิศเหนือ ซึ่งย่านนั้นเป็นเขตของตำบลกูบแดง อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงพักกูบแดง” ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปราโมชวิทยาทาน

ปัจจุบันสถานีตำรวจนครบาลบางเขน มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ ๔๐ ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ๔0  ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ ๙ ไร่ ๔๓ ตารางวา

อาคารที่ทำการหลังเดิมนั้น ได้ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๓ และใช้เป็นที่ทำการเรื่อยมาจนถึง พ.ศ.๒๕๔๐ กรมตำรวจจึงได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจนครบาลบางเขนแห่งใหม่ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๒ และเปิดใช้เป็นทางการเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน

ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานีตำรวจนครบาล

ดาวน์โหลดเอกสารรับรองการออกนอกเคหสถาน

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์

กิจกรรมจิตอาสา

จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”เป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน​ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ​จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิท-19​ พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรม​ร่วมกันทำแจกข้าวสาร , น้ำมันพืช , เจลล้างมือ และ หน้ากากอนามัย ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนน้ำใส

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย

ปล่อยแถว..เคารพธงชาติ

ปล่อยแถวรับเสด็จ

© 2019 สน.บางเขน . All Rights Reserved | Powered by KPK Computer